L'osteopatia detecta i reestableix les anomalies en el moviment de les diferents estructures del cos.

Tot això gràcies a un únic instrument de treball: les mans.

La seva pràctica necessita d'un coneixement perfecte de la anatomia i fisiologia humana, així com l'execució d'un acte manual exacte

Al llarg de la nostra vida, els moviments i equilibri de la nostra estructura es veuen alterats, creant així disfuncions en el sistema mecànic, neurològic i circulatori.

L'osteòpata organitza i actua en cada tractament en funció de cada cos (principi d'individualitat), per donar a l'organisme la capacitat natural de autoequilibri, autorre-gulació i autocuració.