Formació acadèmica reglada

Diplomat universitari en fisioteràpia per la Universitat Autònoma de Barcelona de l’any 1987 al 1990.
Formació de postgrau universitari en osteopatia organitzat per l’Escola universitària de fisioteràpia Gimbernat durant els anys 1991-1995.
Formació de postgrau universitari en fisioteràpia de l’esport organitzat per l’Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs 1996-1997.
Formació de postgrau en osteopatia per l’Universitat Autònoma de Barcelona durant l’any 2005.
Màster en osteopatia per l’Universitat Autònoma de Barcelona. Any 2006.
Des de l’any 1993 treballo en consulta privada com osteòpata – fisioterapèuta a Sant Feliu de Guíxols i Girona.
Des de l’any 2004 fins el 2012 treball com professor col·laborador en la formació de postgrau i màster d’osteopatia de les Escoles Universitàries Gimbernat – Universitat Autònoma de Barcelona.

Altres dades d’interés

Curs de reeducació postural global a La Universitat Internacional de teràpia manual de Saint–Mont (França) a l’any 1989.
Curs de massatge reflex del teixit connectiu mètode Dicke, organitzat per d’institut Dicke de Brusel-les a l’any 1993.
Seminari sobre clínica i terapèutica osteopatica a la “European School of Osteopathy” de Maidstone (Anglaterra) del 2 al 6 de juliol de 1993.
Seminari sobre clínica i terapèutica osteopatica a la “European School of Osteopathy” de Maidstone (Anglaterra) del 8 al 11 de juliol de 1994.
Curs de reeducació postural global aplicada a la escoliosis al maig del 1998.
Curs de osteopatia urogenital impartit per J. P. Barral a Sant Cugat del Vallès el novembre del 1999.
Curs sobre diagnòstic i tractament osteopàtic de la pelvis i columna del 27 d’abril al 1 de maig del 2000, organitzat per la “Société internacionale d’osteopathie” de Ginebra.
Curs sobre la tècnica de reeducació postural global aplicada a les lesions articulars, durant el mes de juliol del 2000, organitzat per la “Université internacionale permanente de thérapie manuelle” de Saint Mont-França.
Curs sobre metodologia i diagnòstic en osteopatia craniana durant els dies 6 al 10 de novembre del 2000, organitzat per la “Societe internacionale d’osteopathie” de Ginebra.
Curs sobre metodologia de diagnòstic i terapèutica de les fàscies durant el dies 25 al 29 d’abril del 2001, organitzat per la “Societe internacionale d’osteopathie” de Ginebra.
Curs sobre osteopatia pediàtrica i escoliosis durant els dies 4 al 8 de març del 2002, organitzat per la “Société internacionale d’osteopathie” de Ginebra.
Curs sobre tècniques d’acupuntura, durant el curs acadèmic 2001-2002 organitzat per l’escola universitària de ciències de la salut de Manresa.
Curs sobre ajustament específic i tècnica S.A.T. de 4 crèdits (40 hores), organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya els dies 28, 29 i 30 de novembre del 2003 i 27 i 28 de març del 2004.
Postgrau d’osteopatia pediatrica organizat per l’escola d’osteopatia de Barcelona amb una durada de 32 hores durant el mes de juny del 2005.
Postgrau d’osteopatia sobre arquitectura cranio-sacra i els tres diafragmes, organitzat per l’escola d’osteopatia de Barcelona amb una durada de 16 hores durant el mes de juny de l’any 2006.
Postgrau d’osteopatia sobre ajustament d’alta velocitat, organitzat per l’escola d’osteopatia de Barcelona amb una durada de 32 hores durant el mes de setembre de l’any 2005.
Postgrau d’osteopatia visceral organitzat per l’escola d’osteopatia de Barcelona, amb una durada de 20 hores durant el mes de juliol de l’any 2006.
Postgrau d’osteopatia sobre segon nivell de tècniques d’ajustament d’alta velocitat, organitzat per l’escola d’osteopatia de Barcelona, amb una durada de 32 hores durant el mes de juliol del 2006.
Postgrau d’osteopatia sobre manipulació dels nervis cranials amb una durada de 20 hores, organitzat per l’escola d’osteopatia de Barcelona durant el mes de juny del 2007.
Postgrau d’osteopatia sobre biomecànica, bio dinàmica i biocinètica, amb una durada de 16 hores, organitzat per l’escola d’osteopatia de Barcelona durant el mes de juliol del 2007.
Postgrau d’osteopatia sobre “ajustaments d’alta velocitat” nivell 3, efectuat a l’escola d’osteopatia de Barcelona durant l’any 2008.
Postgrau d’osteopatia sobre “síntesi viscero estructural neuro emocional” efectuat a l’escola d’osteopatia de Barcelona durant l’any 2008.
Curs sobre osteopatia biodinamica efectuat a la clínica del Sr. Bernard Darraillans a Cabestany (França), durant l’any 2008.
Curs de postgrau sobre nou enfoc osteopàtic osteo-articular, efectuat a la Fundació Escola d’Osteopatia de Barcelona, amb una durada de 19 hores durant l’any 2009.
Curs de postgrau en osteopatia visceral efectuat a la Fundació Escola d’Osteopatia de Barcelona, amb una durada de 32 hores durant l’any 2009.
Curs de postgrau sobre osteopatia pediàtrica efectuat a la Fundació Escola d’Osteopatia de Barcelona, amb una durada de 30 hores, a l’any 2010.
Curs de postgrau sobre l’abordatge osteopàtic de la fàscia efectuat en el Institut d’educació contínua en la Universitat Pompeu Fabra, amb una durada de 24 hores, durant l’any 2011.
Curs de postgrau de osteopatia i obstetrícia efectuat en el Institut d’educació contínua de la Universitat Pompeu Fabra – International Institute of Advanced Studies in Osteopathy, amb una durada de 24 hores, durant l’any 2012.